Lợi ích của việc đầu tư vào SkyWay là gì?
Cập nhật 07/03/2020 04:03:36

Lợi ích của bạn là gì?

Cơ hội nhận được siêu lợi nhuận Cổ phần trong một tập đoàn khổng lồ Cổ tức từ việc thực hiện
Hiện nay bạn có thể đầu tư vào SkyWay với chiết khấu rẻ hơn tới hàng chục lần so với giá trị định mức tiềm năng của các cổ phần trong dự án. Bạn có thể trở thành đồng sở hữu của một công ty vận tải lớn nhất trong thế kỷ XXI. Bạn có thể nhận được lợi nhuận từ mỗi dự án SkyWay được thực hiện, tương ứng với số cổ phần của bạn trong công ty.

Việc đầu tư vào SkyWay diễn ra thế nào?

 Các khoản đầu tư được đăng ký pháp lý như thế nào?

Nhà đầu tư chuyển tiền cho công ty SKY WAY CAPITAL, ký kết với công ty hợp đồng vay chuyển đổi (1).

Bạn có thể xem mẫu hợp đồng trong văn phòng cá nhân SKY WAY CAPITAL tại mục “Đầu tư của tôi”, trang “Các tài liệu (Giấy tờ)”

Nhà đầu tư nhận được gì cho các khoản đầu tư của mình?

Khi ký kết hợp đồng vay chuyển đổi nhà đầu tư, nếu muốn, ký kết yêu cầu, theo đó người này ngay lập tức nhận được sở hữu các cổ phần công ty và trở thành đồng sở hữu công nghệ SkyWay.

Nếu nhà đầu tư không ký kết yêu cầu(2), thì người này cung cấp số tiền của mình với các điều kiện của khoản vay(3): người này có thể nhận lại chúng trong vòng 3 năm với lãi suất tới 4%/năm.

Sau khi ký kết hợp đồng, nếu nhà đầu tư ký kết yêu cầu, thông tin của người này sẽ được chuyển sang quỹ ERSSH III để đăng ký các cổ phần.

Các cổ phần Skyway được lấy từ đâu?

36.67% cổ phần đặc quyền GTI(4) được chuyển sang ERSSH III*. Các cổ phần đặc quyền được đưa vào vốn điều lệ của ERSSH III** và trên cơ sở đó quỹ phát hành các cổ phần thông thường(5) của mình.

Như vậy, quỹ ERSSH III đảm bảo sẽ nhận được phần trăm lợi nhuận từ công ty GTI***. Những số tiền này sẽ được trả cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức hay thông qua bỏ phiếu ý kiến chung có thể được sử dụng, ví dụ, để tái đầu tư vào dự án hạ tầng SkyWay khác.

* (việc chuyển cổ phần được ghi trong Biên bản ghi nhớ đầu tư(6) tại trang 8, mục 1.2 (a) (ii))** (cấu trúc vốn điều lệ của quỹ ERSSH III được trình bày trong Biên bản ghi nhớ đầu tư tại trang 7)*** (số tiền cổ tức cho các cổ phần đặc quyền được xác định trong Biên bản ghi nhớ đầu tư tại trang 8, mục 1.2 (a) (ii))

Các cổ phần được đăng ký sở hữu cho nhà đầu tư như thế nào?

Các cổ phần được đăng ký sở hữu trên cơ sở hợp đồng vay chuyển đổiyêu cầu, mà nhà đầu tư ký kết. Sau khi thanh toán gói đầu tư, ký kết hợp đồng và yêu cầu, SKY WAY CAPITAL chuyển thông tin của nhà đầu tư sang ERRSH III.

Các cổ phần ERRSH III trở thành sở hữu của nhà đầu tư, còn các thông tin về nhà đầu tư được đưa vào sổ đăng ký các chủ sở hữu cổ phần ERSSH III(7).

Từ thời điểm này, nhà đầu tư có thể nhận được trích lục chính thức từ sổ đăng ký, xác nhận quyền sở hữu cổ phần của người này.

Tiền của nhà đầu tư chuyển đi đâu?

Tiền của nhà đầu tư được chuyển sang GTI* để dùng cho việc phát triển công nghệ SkyWay**:

  • Phát triển EcoTechnoPark - trung tâm thử nghiệm, trình diễn và chứng nhận các hệ thống vận tải-hạ tầng SkyWay. Hiện nay tại EcoTechnoPark đã xây dựng được 5 loại tuyến đường, trên đó di chuyển 8 loại phương tiện vận tải;
  • Mở rộng khu sản xuất, tại đó hiện nay có hơn 800 chuyên gia đang làm việc;
  • Xúc tiến các dự án quốc tế. Năm 2018 đã bắt đầu việc xây dựng trung tâm SkyWay tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trung tâm này sẽ trở thành nơi trình diễn vận tải đường dây cho khu vực Trung Đông và nhánh vận tải chức năng. Diện tích công viên SkyWay tương lai sẽ là hơn 50 ha.

* (GTI, như một đối tượng của việc chuyển các khoản đầu tư, được xác định trong Bản ghi nhớ đầu tư tại trang 9, mục 1.2, (d)(i))

** Mục đích sử dụng tiền được ghi trong phần mở đầu của Bản ghi nhớ đầu tư, tại trang 3

Giải thích từ ngữ:

(1) Hợp đồng vay chuyển đổi - là một hợp đồng, theo đó nhà đầu tư cung cấp cho công ty một khoản tiền vay, nó có thể được chuyển thành các cổ phần hoặc được hoàn lại trong thời hạn tới 3 năm với lãi suất 4%/năm. Bạn có thể xem mẫu hợp đồng trong văn phòng cá nhân SKY WAY CAPITAL tại trang “Các tài liệu (Giấy tờ)”

(2) yêu cầu: Đó là giấy tờ được nhà đầu tư ký, để đăng ký sở hữu các cổ phần.  

(3) các điều kiện của khoản vay: Các cổ phần được dành sẵn cho nhà đầu tư dưới dạng đảm bảo cho khoản vay này. Trước khi hoàn trả khoản vay, người này bất kỳ lúc nào có thể ký yêu cầu và nhận sở hữu với chúng.  

(4) 36.67% cổ phần đặc quyền GTI: Các cổ phần đặc quyền - theo đó số tiền cổ tức cố định phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty được thiết lập. Các chủ sở hữu những cổ phần đặc quyền được phép bỏ phiếu ý kiến chỉ cho các vấn đề sau:

  • - tái tổ chức và giải tán công ty;
  • - - thay đổi số lượng các quyền cho các cổ phần đặc quyền;
  • tăng số lượng cổ phần;

(5) cổ phần thông thường: Các cổ phần thông thường - cho quyền bỏ phiếu khi quyết định mọi vấn đề của công ty tại cuộc họp các nhà sáng lập. Với các cổ phần này cổ tức cũng được trả phụ thuộc vào kết quả thảo luận và bỏ phiếu. 

(6) Biên bản ghi nhớ đầu tư: Bản ghi nhớ đầu tư - tài liệu chứa thông tin có cấu trúc về sự thu hút đầu tư của dự án dành cho các nhà đầu tư tiềm năng. Bạn có thể xem nó trong văn phòng cá nhân SKY WAY CAPITAL tại mục “Đầu tư của tôi”, trang “Các tài liệu (giấy tờ)”.  

(7) sổ đăng ký các chủ sở hữu cổ phần ERSSH III: Trong sổ đăng ký cổ phần ERSSH III, các cổ phần được gắn với các nhà đầu tư cụ thể có giá trị pháp lý.  

Tại sao chúng tôi lựa chọn crowdfunding?

Số tiền lớn
Để thực hiện một loại hình vận tải hoàn toàn mới, có thể đáp ứng bất kỳ nhiệm vụ vận tải nào, cần một số tiền lớn (240 triệu USD). Trong giai đoạn ý tưởng thì các quỹ và nhà đầu tư lớn không đáp ứng việc cấp vốn như thế.
Mức đầu tư tối thiểu thấp
Nhờ mức đầu tư tối thiểu ban đầu thấp, chúng tôi mở ra cơ hội hợp tác với số lượng không giới hạn, và điều đó làm tăng luồn đầu tư vào dự án.

Sự quan tâm của mọi người
Mọi người muốn chính mình ảnh hưởng lên tương lai bản thân và sẵn sàng làm điều đó. Khi người dùng cuối chi trả cho việc phát triển sản phẩm — nó chứng minh nhu cầu và tính cần thiết của sản phẩm ấy trên thị trường.
Phổ biến hóa
Crowdfunding — đó là công cụ để phổ biến SkyWay. Việc xúc tiến ý tưởng về phương tiện vận tải mới, thân thiện môi trường mở ra luồn đầu tư bổ sung và đồng thời gia tăng nhu cầu trên thị trường.

Nguồn: SkyWay

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
- Đăng ký đầu tư Skyway.
- Tư vấn mua cổ phần đầu tư Skyway
- Hướng dẫn thanh toán Skyway
- Nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu Skyway
- Nhận cổ tức - giao dịch cổ phiếu Skyway.
LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất kì câu hỏi đầu tư Skyway, thắc mắc xin hãy liên hệ hotline +(84).913.863.660 để được tư vấn.
LIÊN HỆ