Lợi ích của bạn là gì? Cơ hội nhận được siêu lợi nhuận Cổ phần trong một tập đoàn khổng lồ Cổ tức từ việc thực hiện Hiện nay bạn có thể đầu tư ...
BƯỚC 1. ĐĂNG KÝ & XÁC MINH TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN Để mua cổ phần Skyway, nhà đầu tư phải mở một tài khoản trên Website chính thức của Skyway.capital. Click vào ...
I. Skyway huy động vốn bằng "Gây quỹ cộng đồng" (Crowdfunding) Khác với nhiều dự án khác, dự án SkyWay là dự án liên quan đến lĩnh vực phát triển hạ tầng và phương tiện ...
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
- Đăng ký đầu tư Skyway.
- Tư vấn mua cổ phần đầu tư Skyway
- Hướng dẫn thanh toán Skyway
- Nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu Skyway
- Nhận cổ tức - giao dịch cổ phiếu Skyway.
LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất kì câu hỏi đầu tư Skyway, thắc mắc xin hãy liên hệ hotline +(84).913.863.660 để được tư vấn.
LIÊN HỆ