Hồ sơ pháp lý Skyway
Cập nhật 22/09/2019 08:09:34

1. Investment Memorandum/ Bản ghi nhớ đầu tư

2. The Brochure SkyWay? Tờ giới thiệu SkyWay

3. The SkyWay Innovative Transport-Infrastructural Technologies/ Các công nghệ hạ tầng giao thông tiên tiến SkyWay

4. 100 questions - 100 answers/ 100 câu hỏi - 100 đáp án

5. The Brochure SkyWay EcoTechnoPark/ Tờ giới thiệu EcoTechnoPark

6. The booklet EcoTechnoPark Financing/ Booklet Cấp vốn cho EcoTechnoPark

7. The booklet Target Financing of the EcoTechnoPark Construction/ Booklet Mục tiêu cấp vốn xây dựng EcoTechnoPark

8. 15 Stages of Development/ 15 giai đoạn phát triển

9. Independent expertise/ Thẩm định độc lập

10. Feasibility Study (full version)/ Luận chứng kỹ thuật-kinh tế (bản đầy đủ)

11. The Agreement for the Land Lease / Hợp đồng thuê đất

12. SkyWay Busines Plan/ Kế hoạch kinh doanh SkyWay

13. A.E.Yunitskiy’s Speech/ Bài phát biểu của A.E.Yunitskiy

14. Convertible Loan Agreement/ Hợp đồng vay chuyển đổi

15. Convertible Loan Agreement (Installments)/ Hợp đồng vay chuyển đổi (Trả góp)

16. Refund Policy/ Chính sách hoàn tiền

17. Аудит 2015/ Kết luận kiểm toán 2015

18. Convertible Loan Agreement (TT SWIFT)Hợp đồng vay / chuyển đổi (TT SWIFT)

19. Convertible Installment Loan Agreement (TT SWIFT)/ Hợp đồng vay chuyển đổi với trả góp (TT SWIFT)

20. Image Document/ Tài liệu về hình ảnh công ty

21. The balance sheet of CJSC "String Technologies" on 1 January, 2018/ Bảng cân đối kế toán của Công ty "Công nghệ đường dây" tới 1/1/2018.

22. Agreement of Investment Consulting/ Hợp đồng tư vấn đầu tư

Part II. Frequently asked Questions about Legal issue(câu hỏi thường gặp về Vấn đề pháp lý)

1. What is "Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited"? Where is it registered? Who owns it?/ ERSSHL là gì? Công ty đăng ký ở đâu và nó thuộc về ai?

(You must sign up to read this doc): Sign up

2. What is the estimated value of GTI?/ Giá trị ước tính của GTI?

(You must sign up to read this doc) Sign up

3. How many shares are there in the company «Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited"?/ Có bao nhiêu cổ phiếu ở công ty Euroasian Rail SkyWay Systems Holding Limited (ERSSHL)?

4. Registration of a legal entity in SKY WAY Capital company/ Đăng ký với tư cách pháp nhân tại Sky Way Capital

5. ISIN of Euroasian Rail SkyWay Systems Holding Ltd. in the Official Database ISIN.ORG/ Hướng dẫn kiểm tra ISIN của công ty Euroasian Rail Skyway Systems Ltd.

6. What is the largest percentage of shares that can be bought by a large strategic investor?/ Cổ phần lớn nhất có thể được nhà đầu tư chiến lược lớn mua lại là bao nhiêu?

7. What is the SkyWay group of companies?/ Tập đoàn SkyWay là gì?

8. Which company's shares ensure the major investors' guarantees?/ Cổ phiếu của công ty nào là bảo đảm cho các nhà đầu tư lớn?

9. Who will build the roads?/ Ai sẽ xây dựng đường?

10. What is discount?/ Chiết khấu là gì

11. In which company do minority shareholders purchase shares?/ Các nhà đầu tư nhỏ sở hữu cổ phiếu ở công ty nào?

12. Who can invest in the project?/ Ai có thể đầu tư vào dự án?

13. Is the discount permanent?/ Chiết khấu có thay đổi không?

14. Where can the investor look at the statutory documents?/ Nhà đầu tư có thể xem các tài liệu hoạt động của công ty ở đâu?

15. Who is a strategic investor?/ Ai là nhà đầu tư chiến lược?

16. How often can shares be transferred to "Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited"?/ Bao nhiêu lâu thì cổ phiếu được chuyển sang ERSSHL?

17. If the investor has invested through the Sky Way Capital fund?/ Điều gì xảy ra nếu đầu tư thông qua quỹ SkyWay Capital?

18. Is it possible to make investment in the Australian company?/ Có thể đầu tư vào công ty Úc không?

19. Legal and strategic justification for the transfer of shares to ERSSHL/ Cơ sở pháp lý và chiến lược của việc chuyển cổ phiếu sang ERSSHL

20. How can I check the registration of the companies?/ Kiểm tra đăng ký của công ty như thế nào?

21. Under which conditions do large investors purchase shares?/ Các điều kiện để nhà đầu tư lớn sở hữu cổ phiếu?

22. How is the share capital of GTI distributed?/ Vốn cổ đông GTI được phân chia ra sao?

23. Which companies own the shares?/ Công ty nào sở hữu cổ phiếu?

24. How high are the risks in the project?/ Dự án này có rủi ro như thế nào?

25. How many shares are there in the company ERSSHL II?/ Có bao nhiêu cổ phiếu ở công ty Euroasian Rail SkyWay Systems Holding II Limited (ERSSHL II)?

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
- Đăng ký đầu tư Skyway.
- Tư vấn mua cổ phần đầu tư Skyway
- Hướng dẫn thanh toán Skyway
- Nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu Skyway
- Nhận cổ tức - giao dịch cổ phiếu Skyway.
LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất kì câu hỏi đầu tư Skyway, thắc mắc xin hãy liên hệ hotline +(84).913.863.660 để được tư vấn.
LIÊN HỆ