Cơ cấu phát hành cổ phiếu của tập đoàn Skyway
Cập nhật 22/09/2019 08:09:35

Sơ đồ kế hoạch phát hành cổ phiếu của Sky Way Capital

Theo sơ đồ trên, hiện này đang ở đợt phát hành cổ phiếu 13.3 chuẩn bị bước sang giai đoạn 14

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
- Đăng ký đầu tư Skyway.
- Tư vấn mua cổ phần đầu tư Skyway
- Hướng dẫn thanh toán Skyway
- Nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu Skyway
- Nhận cổ tức - giao dịch cổ phiếu Skyway.
LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất kì câu hỏi đầu tư Skyway, thắc mắc xin hãy liên hệ hotline +(84).913.863.660 để được tư vấn.
LIÊN HỆ