Các phương tiện giao thông Skyway
Cập nhật 23/09/2020 04:09:31

1. Phương tiện vận tải nhẹ, sử dụng trong các công viên, khu vực nội bộ

 UNIBKE

Vận tải hành khách một chiều; Vận tốc tối đa 150km/h; chuyển chở 2-4 hành khách; Công
suất tối đa 720 hành khách/giờ

 UNIWIND

Vận tải hành khách một chiều Vận tốc tối đa 150km/h; chuyển chở 2 hành khách; Công
suất tối đa 720 hành khách/giờ

2. Phương tiện vận tải đô thị (Urban Transport), kết nối các thành phố vệ tinh, nội thành

UNICAR

Vận tải hành khách một chiều; Tốc độ 150km/h, chuyển chở 6 hành khách;
1500 hành khách/h

 

UNIBUS

Vận tải hành khách một chiều; Vận tốc tối đa 150km/h; sức chở 25 hành
khách; Công suất tối đa 5100 hành khách/giờ

 UINIBUS 80 HÀNH KHÁCH

Vận tải hành khách hai chiều; Vận tốc tối đa 150km/h; sức chở 80 hành
khách; Công suất tối đa 12000 hành khách/giờ (hai chiều)

3. Phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa rời, balette, chất lỏng,..

UNITRUCK

Năng lực 100 triệu tấn/năm; Tốc độ 150km/h; Độ dốc tối đa 30%

 UNICONT

Có khả nặng vận chuyển 5 triệu TEU/năm, tốc độ 120km/h, độ dốc tối đa 3%

UNITRANS

Vận chuyển hàng hóa container, kiện hàng, hàng hóa rời, pallete,
chất lỏng

See the source image

4. Tàu cao tốc, kết nối liên tỉnh: Tốc độ có thể đạt tốc độ 500km/h

5. Linear city: Kết nối những tòa nhà

Video: Các loại phương tiện Skyway và phạm vi ứng dụng

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
- Đăng ký đầu tư Skyway.
- Tư vấn mua cổ phần đầu tư Skyway
- Hướng dẫn thanh toán Skyway
- Nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu Skyway
- Nhận cổ tức - giao dịch cổ phiếu Skyway.
LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất kì câu hỏi đầu tư Skyway, thắc mắc xin hãy liên hệ hotline +(84).913.863.660 để được tư vấn.
LIÊN HỆ