Các công ty trong tập đoàn Skyway
Cập nhật 22/09/2019 08:09:11

Tập đoàn SkyWay bao gồm một số công ty đã đăng ký ở các khu vực pháp lý nước ngoài để giảm thiểu việc thanh toán thuế trên vốn cổ phần, từ tài sản và để đơn giản hóa nhiều hoạt động trong giai đoạn hiện tại.

- Đầu tiên là công ty đại diện cho lợi ích của người sáng lập dự án Anatoly Yunitskiy, tên nó là "UniSky"

- Thứ hai là công ty "Global Transport Investment" sở hữu toàn bộ tài sản trí tuệ.

- Thứ ba là các công ty "ERSS Holding" và "ERSS Holding 2", chúng đại diện cho lợi ích của mọi nhà đầu tư.

- Thứ tư là các công ty thực hiện dự án. Một trong số chúng là công ty "Công nghệ đường dây" được đăng ký tại Cộng hòa Belarus. Nó quản lý dự án tạo lập và xây dựng EcoTechnoPark.

Công ty "ERSS Holding 2- Euroasian Rail Skyway Systems Holding 2 Limited" được đăng ký tại BVI. (lãnh thổ ngoài khơi của Anh). Vốn cổ phần của nó là 60.130.114.950 USD và nó được hình thành nhờ sự đóng góp 15% cổ phần ưu đãi của công ty "Global Transport Investments Inc."

Điều đó tức là "Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited" sở hữu các cổ phần đó của GTI, còn những người sở hữu cổ phần "Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited" về phần mình là những người đồng sở hữu nó.

Tính đến ngày đăng ký, 100% cổ phần của Rail Skyway thuộc về UniSky Corporation.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
- Đăng ký đầu tư Skyway.
- Tư vấn mua cổ phần đầu tư Skyway
- Hướng dẫn thanh toán Skyway
- Nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu Skyway
- Nhận cổ tức - giao dịch cổ phiếu Skyway.
LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất kì câu hỏi đầu tư Skyway, thắc mắc xin hãy liên hệ hotline +(84).913.863.660 để được tư vấn.
LIÊN HỆ